Οργάνωση & Αξίες

Η μακροπρόθεσμη οπτική των επιχειρηματικών στρατηγικών και λειτουργικών πρακτικών της εταιρείας εκπορεύεται από μακροπρόθεσμους στόχους μεγιστοποίησης της επιτυχίας των συστατικών δραστηριοτήτων προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών και της οικονομίας της χώρας. Επιδιώκουμε την συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη του μέγιστου επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Οικονομική ευρωστία

Υψηλή Κερδοφορία

Υψηλή Απόδοση

Άριστο αποτέλεσμα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Διαρκής πρόοδος

Καινοτομία

Η επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται στους ανθρώπους μας

  • Ομαδικό πνεύμα
  • Αξιοπιστία
  • Επικοινωνία
  • Επαγγελματισμός

Η εργασία στην ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. δεν αποτελεί απλά μία δουλειά αλλά επιλογή καριέρας. Πιστεύουμε στην πρόσληψη ατόμων με υψηλά προσόντα που επικοινωνούν τις προσδοκίες μας, εν συνεχεία δε, προσφέρουμε σε αυτά τα μέσα και την ανεξαρτησία που χρειάζονται για την υψηλότερη δυνατή απόδοσή τους. Το διοικητικό στυλ μας δίνει έμφαση στην συμμετοχή δίχως περιττές παρεμβάσεις.

Ο πυρήνας κάθε επιτυχημένης εταιρίας είναι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ικανοποίηση από τη δουλειά τους σε ένα περιβάλλον διαφάνειας, αξιοκρατίας και ίσης μεταχείρισης. Με αυτό το σκεπτικό έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει σύγχρονα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, απόλυτα προσαρµοσµένα στη φιλοσοφία και τις αξίες μας.

Στην διεύθυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας η διοίκηση αγωνίζεται να ελαχιστοποιήσει τις διαδικασίες και την γραφειοκρατία . Τίθενται σαφείς σκοποί και στόχοι, επισπεύδονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διατηρείται μια αποτελεσματική, λιτή διοικητική δομή.

Τα θεμέλια της δομής μιας εταιρείας υπαγορεύουν την δύναμή της.