Η ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. είναι αναπτυξιακή και επενδυτική εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει συσταθεί το 2002. Στόχος της είναι η ανάπτυξη επενδύσεων υψηλών προδιαγραφών.

Στα 8 πρώτα χρόνια της δυναμικής της πορείας, η ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. έχει αποδείξει ότι είναι ένας οργανισμός που ξέρει να μαθαίνει, να μάχεται και να κερδίζει σε ένα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να παράγει έργο σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται, να προετοιμάζεται για νέες προκλήσεις και να αποτελεί σταθερή αξία σε όλες τις εποχές.

Με πίστη στους ανθρώπους μας, σεβασμό στους πελάτες και συνεργάτες μας, και οδηγό την ιστορία μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε αξία και να διεκδικούμε το μέλλον.