Εντοπίζουμε Επενδυτικές Ευκαιρίες

Ερευνούμε οικονομικά και πληθυσμιακά προγράμματα με σκοπό να εντοπίσουμε μητροπολιτικές περιοχές με ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, και εν συνεχεία εστιάζουμε στο επίπεδο της κοινότητας και της γειτονιάς με σκοπό την πρόβλεψη πιθανών κατευθύνσεων ανάπτυξης και νέων κατασκευών.

Το δίκτυο εξωτερικών επαφών που διαθέτουμε, οι προσωπικές σχέσεις και φήμη που τα στελέχη μας έχουν με τράπεζες, ιδιοκτήτες γης και μεσίτες μας επιτρέπουν να επιλέγουμε το σωστό ακίνητο. Η εύρεση ακινήτου είναι από τα πιο λεπτά και πολύπλοκα πράγματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε το συγκεκριμένο ακίνητο να εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρίας η των μετόχων / επενδυτών, διότι το σωστό ακίνητο δεν είναι κατ’ ανάγκην εκείνο που βρίσκεται σήμερα στην αγορά.