Δραστηριότητες

Η ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS δραστηριοποιείται επισταμένα σε όλο το φάσμα του Real Estate με εξειδικευμένα τμήματα και υψηλής προστιθέμενης αξίας τεχνογνωσία. Έχοντας κατακτήσει τις κορυφές της απαιτητικής και δύσκολης αγοράς, της Νέας Υόρκης, είμαστε πλέον υπερήφανοι για τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζουμε και στην ελληνική αγορά. Διαγράφοντας μία σταθερά ανοδική πορεία στο χώρο του Real Estate έχουμε εδραιώσει την ηγετική μας θέση σε σύνθετα έργα υψηλών αποδόσεων, ακολουθώντας μία συνεπή και δυναμική στρατηγική ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία και τον καθοριστικό ρόλο της Έρευνας & της Ανάπτυξης στη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Με σύγχρονα και εξειδικευμένα εργαλεία Έρευνας & Ανάπτυξης Ακινήτων που διαθέτουμε, αναπτύσσουμε και δημιουργούμε μοναδικές ευκαιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων.