Έρευνα & Ανάλυση Αγοράς Ακινήτων

Πριν την αγορά ακινήτου διεξάγεται έρευνα αγοράς και οικονομική ανάλυση για να διαπιστωθεί αν το ακίνητο εξυπηρετεί την εταιρεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη επένδυση. Οι επενδυτικοί σύμβουλοι θα αναλύσουν τις δυνατότητες του ακινήτου και τους επενδυτικούς στόχους της εταιρείας βάσει διαφορετικών σεναρίων και μόνο τα προγράμματα εκείνα που στοιχειοθετούν ανώτερες δυνατότητες θα επιλεγούν για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της διαδικασίας. Εν συνεχεία διαπραγματευόμαστε αυτούς που θεωρούμε ευνοϊκούς όρους για την απόκτηση του ακινήτου.